Informacije Sindikata - NAJNOVIJE

vise

Zapisnik sa sastanka EPS KOOR EDS-JP EPS TC-ODS

Dostavljamo Vam informativno u prilogu ispod, zapisnik sa sastanka sa predstavnicima direkcije za ekonomsko-finansijske poslove EPS Distribucije i JP EPS-a

Preuzmi

Zahtev za odrzavanje hitnog sastanka povodom uplata benificija

Zahtev direktoru ODS i teh.poslove distribucije el.en. u vezi odrzavanja hitnog sastanka a sve u vezi uplata benificija na radnim mestima na kojima se staz osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem

Preuzmi

Zahtev za postovanje odredbi posebnog Kolektivnog ugovora

Dostavljamo Vam zahtev upucen direktoru ogranka Elektrotimok Zajecar i direktoru odseka za tehn.usluge Zajecar

Preuzmi

OSTALE INFORMACIJE

vise

Informacija o reorganizaciji distributivne delatnosti

Postovani, poslednjih dana provlace se razne informacije o tome kako ce izgledati nacin organizovanja ED

Preuzmi obavestenje

Stav KOOR po pitanju reorganizacije

Resenje o promeni registraciji Sindikata

Na sledecem linku nalazi se resenje o promeni naziva SO

Preuzmi

Akt o proceni rizika ODS

U nastavku mozete preuzeti zapakovan fajl u kome se nalazi tabelarni pregled poslova na rm u aktu o proceni rizika ODS kao i formulare o proceni rizika za specificna radna mesta (svi u word formatu)

Preuzmi

EPS casopis

VESTI HRONOLOSKI

Najvaznije vesti - hronološki

26.10.2016. Doneta nova Pravila o radu SO EPS ODS Jugoistok Nis

29.09.2016. Promenjen naziv nase Sindikalne organizacije

02.02.2015. Potpisan poseban Koletivni ugovor za JP EPS

VESTI

Naredne vesti ustupio Naslovi.net

Vesti sa rezultatom pretrage EPS

Sindikat Jugoistoka ne snosi nikakvu odgovornost za vesti na sajtu jer su deo drugog provajdera

PODNESITE ZAHTEV

Forma za podnosenje zahteva za dokumentom

Molim da mi na email adresu dostavite sledeci dokument
Podnosilac zahteva/email
word format
pdf format

Napomena: forma za slanje koristi iskljucivo email klijent