EPS ENERGIJA

Časopis Elektroprivrede SrbijeNajvažnije vesti - hronološki

26.10.2016. Doneta nova Pravila o radu SO EPS ODS Jugoistok Niš

29.09.2016. Promenjen naziv naše Sindikalne organizacije

02.02.2015. Potpisan poseban Koletivni ugovor za JP EPSPrijava za email obaveštenja

Email adresa clana sindikata
Ime i prezime clana sindikata

Napomena: forma za slanje koristi iskljucivo email klijentZahtev za dostavljanje dokumenta

Molim da mi na email adresu dostavite sledeci dokument
Podnosilac zahteva/email
word format
pdf format

Napomena: forma za slanje koristi iskljucivo email klijentBRZI DOWNLOAD - DOKUMENTA

Kasa Uzajamne Pomoći ED Niš

Zahtev za isplatu pozajmice

Izjava o pristupanju kasi

Izjava o povećanju članskog uloga

Fond solidarnosti Jugoistok

Izjava o pristupanju

Zahtev za korišćenje sredstava

Humanitarna pomoć ED Niš

Zahtev za pomoć SO ED Niš

Dostavljamo Vam informativno u prilogu ispod, zapisnik sa sastanka sa predstavnicima direkcije za ekonomsko-finansijske poslove EPS Distribucije i JP EPS-a

Zapisnik sa sastanka  2Mb

Zahtev direktoru ODS i teh.poslove distribucije el.en. u vezi održavanja hitnog sastanka a sve u vezi uplata benificija na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

Zahtev za održavanje sastanka  1Mb

Dostavljamo Vam zahtev upućen direktoru ogranka Elektrotimok Zaječar i direktoru odseka za tehn.usluge Zaječar

Zahtev za poštovanje PKU  1Mb

Na sledećem linku nalazi se rešenje o promeni naziva SO

Rešenje o registraciji  50Kb

U nastavku možete preuzeti zapakovan fajl u kome se nalazi tabelarni pregled poslova na rm u aktu o proceni rizika ODS kao i formulare o proceni rizika za specifična radna mesta (svi u word formatu)

Akt o proceni rizika ODS  1Mb

Na sledećem linku nalaze se fajlovi u vezi statusne promene i procesu podele između ODS i JP EPS kao i organizacione šeme i prezentacije

Program statusne promene  1Mb

Zahtev u vezi neisplaćivanja troškova za službeni put, upućen direktoru <...>

Zahtev  50Kb

Zahtev za sastanak u vezi nelogičnosti u obračunu a zbog primene novog softvera SAP

Zahtev  50Kb

Informativno Vam dostavljamo odluku o neisplaćenim časovima rada ostvarenih u periodu 01.07.2015.-31.05.2016. godine, tzv prekovremenom radu

odluka o isplati prekovremenog rada  50Kb

Informativno Vam dostavljamo objavu odluke o stimulativnoj naknadi za sporazumni prestanak radnog odnosa kao i odluku o izmena i dopunama odluke i dopise u vezi beneficiranog radnog staža

Odluka o stimulativnoj naknadi za prestanak r.o.  152Kb

Odluka o stimulativnoj naknadi za prestanak r.o.  152Kb

Odluka o stimulativnoj naknadi za prestanak r.o.  152Kb

Odluka o stimulativnoj naknadi za prestanak r.o.  152Kb

Članom 22. Posebnog KU za EPS i članom 43. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu Poslodavac ima obavezu da svake kalendarske godine organizuje <...>

Zahtev za poštovanje PKU i Zakona u vezi bezbednosti i zdravlja na radu  1Mb

U nastavku možete preuzeti zahtev upućen direktoru ODS EPS Distribucija u vezi povezivanja i uplatu staža sa uvećanim trajanjem

Zahtev u vezi staža sa uvećanim trajanjem  150Kb

Strukturnim promenama, odnosno reorganizacijom EPS i distributivne delatnosti potrebno je u skladu sa članom 24. PKU formirati odbor za bezbednost...

Zahtev za formiranje odbora za bezbednost  1Mb

Na sledećem linku možete preuzeti prečišćen tekst Statuta Sindikata radnika Elektroprivrede Srbije

Statut Sindikata radnika EPS  1Mb

/Aktuelne informacije - arhiva/

Download izdvajamo

LETOVANJE 2017

Izjava letovanje Barcino

Izjava letovanje Eurojet

Izjava letovanje Euroturs

Izjava letovanje Sabra

NAJVAŽNIJE

Pravila o radu Sindikata Jugoistok - oktobar 2016.

Statut Sindikata radnika EPS-a

Ugovor o osnivanju Fonda solidarnosti NOVO!

Kolektivni ugovor potpisan 04.02.2010. godine

Sporazum o uslovima za rad Sindikata

Galerija izdvajamo

Susreti EDS 2015

Trenutna temperatura

Naredne vesti ustupio Naslovi.net

Sindikat Jugoistoka ne snosi nikakvu odgovornost za vesti na sajtu jer su deo drugog provajdera

Vesti sa rezultatom pretrage EPS

Broj posetilaca sajta


Brojač
Brojač
 

Sindikat EPS ODS Jugoistok Niš

2016