Naslovna strana

Dopisi, zahtevi

Resenje o udaljenju sa posla   ~600kb

Dopis direktoru Betonjerka AD   ~1.9mb

Dopis zaposlenima  ~30kb

Pregled prosečnih zarada za JP EPS i plana VRČ  ~690kb

Dopis  ~60kb

Pregled uvećanja zarade Dopis zaposlenima 12.08.2008.

Pregled uvećanja zarade  ~60kb

Dopis direktoru 01.08.  ~400kb

Dopis direktoru  ~80kb

Tabele 1 i 2 Prekovremeni rad  ~50kb

Tabela 3 Prekovremeni rad  ~50kb

Tabele 4 i 5 Pregled zarada i zaposlenih  ~50kb

Dopis generalnom direktoru 30.05.  ~450kb

Dopis direktoru Jugoistoka 30.05.  ~450kb

Pregled isplaćenih zarada jan-dec 07  ~450kb

Dopis interventni rad  ~300kb

Dopis gen.dir. EPSa  ~400kb

Beleška sa sastanka sa direktorom  ~450kb

Beleška sa sastanka sa direktorom  ~3.5Mb

Dopis direktoru  ~80kb

Tabele 1 i 2 Prekovremeni rad  ~50kb

Tabela 3 Prekovremeni rad  ~50kb

Tabele 4 i 5 Pregled zarada i zaposlenih  ~50kb

Spisak izdvojenih preduzeca  ~200kb

Kontakt adrese po PD - akcije  ~100kb

Obrazac potvrde  ~200kb

pismo - dostava materijala za akcije  ~200kb

Pregled pravnog sledbenistva aktivnih pravnih subjekata  ~500kb

Spisak izdvojenih preduzeca o radnom stazu  ~200kb

Zahtev za upl. 23.04.  ~700kb

Dopis gen.dir. EPSa  ~400kb

Troskovi sindikata radnika EPS-a u 2007. godini

Isplacena naknada zarade M. Velickovicu u 2006. godini

Naknada troskova za sluzbena putovanja u zemlji i inostranstvu u 2006. godini

Isplacena naknada zarade M. Velickovicu u 2007. godini

Naknada troskova za sluzbena putovanja u zemlji i inostranstvu u 2007. godini

Dopis direktoru - 17.03.2008. godine

Dopis direktoru - 18.02.2008. godine

Predlog teksta novog KU

/Arhiva dopisa i zahteva/

Osnovna, zapisnici, odbori

Integralni tekst Metodologije za vrednovanje radnih mesta

Tabelarni deo sa koeficijentima radnih mesta (2008. godina)

Kolektivni ugovor potpisan 27.12.2006. godine (važeći)

Sporazum za primenu Metodologije za vrednovanje radnih mesta 27.12.2006.

Sporazum o uslovima za rad sindikata 27.12.2006.

Sistematizacija radnih mesta u PD ED "Jugoistok", d.o.o. Niš (2006.)

Metodologija za vrednovanje radnih mesta 18.12.2006.

Tabelarni deo, Metodologije za vrednovanje radnih mesta, sa koeficijentima tipskih radnih mesta i razvrstanih radnih mesta iz sistematizacije (2006.)

Radna mesta u PD ED "Jugoistok" d.o.o. Niš, tabelarni deo

Sporazum o utvrđivanju kriterijuma za ocenu individualnog radnog učinka zaposlenih

Rešenje o naknadi troškova za prevoz zaposlenih

Program za prevenciju radne invalidnosti, rekreaciju i rehabilitaciju zaposlenih

Godišnji program poslovanja za 2007. godinu i prevencija radne invalidnosti

Pravila o radu SO PD ED "Jugoistok" Niš, usvojena 26.10.2007. godine

Poslovnik o radu Izvršnog odbora SO

Poslovnik o radu Skupštine Sindikalne Organizacije

III sednica Skupštine SO, Niška Banja, 11.08.2006.

IV sednica Skupštine SO, Perućac, 07.10.2006.

V sednica Skupštine SO, Niš, 01.12.2006.

VI sednica Skupštine SO, Niš, 14.12.2006.

VII sednica Skupštine SO, Niš, 23.02.2007.

VIII sednica Skupštine SO, Niš, 13.06.2007.

IX sednica Skupštine SO, Donji Milanovac, 26.10.2007.

X sednica Skupštine SO, Niš, 26.12.2007.

IX sednica Skupštine SO, Donji Milanovac, 09.05.2008.

VI sednica IO SO, Niš, 07.08.2006.

IX sednica IO SO, Pirot, 03.10.2006.

X sednica IO SO, Prokuplje, 02.11.2006.

XI sednica IO SO, Zaječar, 24.11.2006.

XII sednica IO SO, Vranje, 12.12.2006.

XIII sednica IO SO, Leskovac, 08.01.2007.

XIV sednica IO SO, Niš, 25.01.2007.

XV sednica IO SO, Aleksinac, 21.02.2007.

XVI sednica IO SO, Pirot, 13.03.2007.

XVII sednica IO SO, Prokuplje, 11.04.2007.

XVIII sednica IO SO, Soko Banja, 09.05.2007.

XIX sednica IO SO, Vranje, 31.05.2007.

XXII sednica IO SO, Pirot, 26.09.2007.

XXIII sednica IO SO, Zaječar, 25.10.2007. godine

XXIV sednica IO SO, Niš, 25.12.2007. godine

XXIV sednica IO SO, Prokuplje, 22.01.2008. godine

XXIV sednica IO SO, Vranje, 11.03.2008. godine

XXIX sednica IO SO, Niš, 18.04.2008. godine

XXX sednica IO SO, D.Milanovac, 22.05.2008. godine

Plan rada Sindikata za 2008. godinu

Finanijski plan za 2008. godinu

Finansijski izveštaj za 2007. godinu

Izveštaj o radu Sindikata u 2007. godini

Dopis-izdvajanje sredstava, podračuni, članovi UO...

Ugovor o osnivanju Fonda solidarnosti

Prateća dokumentacija Ugovora

Pravilnik o radu FS 13.03.2007.

Poslovnik o radu UO FS

Pravila o radu Aktiva žena

Spisak članova Odbora / kontakt

Poslovnik o radu Odbora, jun 2006.

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu, 14.11.2006.

Pravilnik o tehničkim merama sigurnosti na EEO

Pravilnik o obimu, načinu i rokovima pregleda, ispitivanja, održavanja i vođenju oruđa za rad i EI, 11.12.2006.

Uputstvo o pružanju prve pomoći, 20.12.2006.

Tabelarni pregled sredstava za ličnu zaštitu

Tabelarni pregled opreme za ličnu zaštitu

Obaveštenje: članovi Odbora za bezbednost i zdravlje

Program za osposobljavanje radnika za bezbedan rad

Propozicije susreta zaposlenih ED "Jugoistok" Niš, mart 2007.

 

Dizajn Marko Milošević, Sindikat PD ED "Jugoistok" Niš , 2008

koristeći freeware software NVU i Mozilla Composer